מחיר - 220,000 דולר

מושכר ב- 2800 דולר בחודש תשואה שנתית - 11.5% (כולל ביטוח, מיסים, ניהול הנכס)