מחיר - 230,000 דולר

מושכר ב- 2600 דולר בחודש תשואה שנתית - 13% (כולל ביטוח, מיסים, ניהול הנכס)